Select Language | ????????????????????????????English??????Chinese???
Menu
Tuesday, February 20, 2018
Home ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ

ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ

Dr. Songchai
Dr. Songchai

img305

Follow Me

ชื่อ – สกุล

นาย ทรงชัย รัตนสุบรรณ

วัน เดือน ปี เกิด

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2489

ภูมิลำเนา

293 ถ.มรุพงษ์  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

บิดา

นายสุบรรณ  รัตนสุบรรณ

มารดา

นางบุญรัตน์  รัตนสุบรรณ

พี่น้อง

1. นางเพ็ญศรี พงษ์สุวรรณ  , 2. นายศักดา รัตนสุบรรณ  , 3. นายทรงชัย รัตนสุบรรณ

ครอบครัว 

สมรสกับ นางเสาวนีย์ รัตนสุบรรณ (ตั้งกงพานิช)
เป็นธิดา นายชุนหลีและนางกิมลั้ง ตั้งกงพานิช
มีบุตรธิดา รวม 3 คน
ดร.ภัทรภร รัตนสุบรรณ จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ม.รามคำแหง
ดร.ศิรภพ รัตนสุบรรณ จากคณะมวยไทยศึกษา ม.จอมบึง
ปริยากร รัตนสุบรรณ โปรโมเตอร์หญิงยอดเยี่ยมองค์กรมวยโลก

การศึกษา

ป.โท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี
ป.ตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา)
ปีการศึกษา 2537 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการทั่วไป)ปีการศึกษา 2536
จากวิทยาลัยครูจันทร์เกษมวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
โรงเรียนเซนต์หลุยส์
โรงเรียนวัดแหลมใต้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ปี พ.ศ. 2537 รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญมาภรณ์ช้างเผือก (บช.)

รางวัลและเกียรติยศ

18 มี.ค. 2535 โล่ห์รางวัลเกียรติยศประกาศเกียรติคุณ บุคคลตัวอย่าง
ผู้เผยแพร่ศิลปะมวยไทย
16 เม.ย. 2535 ได้รับประกาศเกียรติคุณ บุคคลสร้างสรรค์ ส่งเสริมกีฬามวยสมัครเล่น จนได้ครองเหรียญโอลิมปิค ที่บาเซโลน่า1992 มอบให้โดย
พล.ท.เชษฐา ฐานะจาโร นายกสมาคมมวยสมัครเล่น แห่งประเทศไทย
7 มิ.ย. 2539 ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตร จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
18 พ.ค. 2544 ได้รับรางวัลโล่ห์เกียรติยศ “ผู้ทรงคุณค่าวงการกีฬา”
ของพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯนายศิวดล ชวลิตปรีชา นายกสมาคม
ผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
15 ก.ย. 2544 ได้รับรางวัล “ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม” สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
6 ธ.ค. 2544 สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งให้นายทรงชัย รัตนสุบรรณ เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการกีฬามวย(พล.อ. ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
11 ก.ย. 2545 ได้รับรางวัลเกียรติยศ “บุคคลในวงการกีฬาที่ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้จัดการนักมวย ระดับแชมป์โลกของคณะกรรมาธิการกีฬา วุฒิสภามอบให้โดย พลตรีมนูญกฤต รูปขจร ประธานวุฒิสภา

บรรยายวิทยากรรับเชิญ

23 กรกฎาคม 2553 วิทยากรการประชุมสัมมนา ทิศทางการก้าวเดินกีฬา
มวยไทย อดีต ปัจจุบันและอนาคต จัดโดยคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา
30 กรกฎาคม 2553 ร่วมพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2553 และเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่องการสืบสานศิลปะมวยไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
19 มีนาคม 2553 แขกรับเชิญรายการสินเจริญ ออกอากาศทางช่อง 9
24 มิถุนายน 2540 ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการรณรงค์ในการป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาบ้า ยาเสพติดและฟื้นฟูรักษา โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
17 สิงหาคม 2544 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดงาน รัฐสภาซับน้ำตาผู้ประสบภัย โดยประธานรัฐสภา นายอุทัย พิมพ์ใจชน

การดำรงตำแหน่งในมูลนิธิและคณะกรรมการต่างๆ

ประธานฝ่ายกีฬามวย มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
ประธานฝ่ายกีฬามวยไทย 12 สิงหามหาราชินี
คณะกรรมการ “รัฐสภาซับน้ำตาผู้ประสบอุทกภัย”
เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการกีฬามวย

ตำแหน่งทางการเมือง

พ.ศ. 2538
ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
นายแพทย์ประสงค์ บูรณพงศ์
ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
นายพูลสวัสดิ์ มูลศาสตร์สาทร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร.ต.ท.เชาวริน
ลัทธศักดิ์ศิริ
ที่ปรึกษาสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย พล.อ.ชัยณรงค์ หนุนภักดี
ที่ปรึกษาสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2539
ที่ปรึกษาอนุกรรมการกีฬา โดยการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นาย สุขวิช รังสิตพล
พ.ศ. 2540
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฏร วันที่ 30 มกราคม 2540 โดยนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมาธิการ
พ.ศ. 2544
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสุดารัตน์ เกยุราพันธ์
พ.ศ. 2547
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานฝ่ายกีฬามวย มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
โปรโมเตอร์เกียรตินิยมสมาคมมวยโลก WBA
โปรโมเตอร์เวทีมวยราชดำเนิน

เส้นทางชีวิตโปรโมเตอร์

คุณ ทรงชัย เริ่มชีวิตการเป็นโปรโมเตอร์ ด้วยวัยเพียง 19 ปี และปี พ.ศ.2518 ได้รับตำแหน่งโปรโมเตอร์ประจำที่เวทีมวยลุมพินี ในวัยเพียง 26 ปี คน ในสังคมมวยรู้จักกันดีตั้งแต่นั้นมา เพราะ คุณทรงชัยเป็นผู้สร้างยอดมวยไทย ให้มีชื่อเสียงขึ้นอย่างมากมายจนนับไม่ถ้วน ทำให้เขาประสพความสำเร็จ เป็นผู้สร้างสรรค์ และพัฒนาวงการมวยไทยมาโดยตลอด อีกทั้งเป็นผู้บุกเบิกนำมวยไทยไปเผยแพร่ยังต่างแดน
เจ้า ของ วลีติดปาก ที่ว่า “มวยไทย มรดกไทย มรดกโลก” โดยมีอุดมการณ์ในการทำงาน ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ไม่เอาเปรียบนักมวย หัวหน้าคณะ ในเรื่องน้ำหนักและเงินรางวัล และยุติธรรมต่อคนดู ในเรื่องค่าผ่านประตูคุณทรงชัย
มักมีส่วนร่วมในการจัดมวยไทยการกุศล เรื่อยมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ในบ้านเมือง อาทิเช่น
การจัดมวยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสึนามิ หารายได้ กว่า 5.0 ล้านบาท
การจัดมวยสานใจไทยสู่ใจใต้ หารายได้ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือนร้อนจากการสู้รบทางภาคใต้ หารายได้ได้ 54 ล้านบาท และรายการการกุศลของทหารและตำรวจต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ทุพพลภาพ
ผลงานโดดเด่นที่เจ้าตัวภูมิใจ คือการเปิดตลาดมวยไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรปที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และจัดการถ่ายทอดสดมายังประเทศไทยในคืนวันส่งท้ายปีเก่า 31 ธันวาคม 2532 ต่อจากนั้นมีการถ่ายทอดสดมวยไทยจากต่างประเทศมาจนถึงปัจจุบันเรื่อยมา นับได้ว่าเป็นผลงานประวัติศาสตร์ครั้งแรกของ “ศิลปะมวยไทย” ที่ไปเผยแพร่นอกบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ
นาย ทรงชัย รัตนสุบรรณ ยึดมั่นอยู่กับคำว่า “ชีวิตคือการ ต่อสู้” เพราะตัวเองสู้มาตั้งแต่เกิด มีสุข มีทุกข์ มีหัวเราะ มีร้องไห้ แต่ก็ใช้ความมานะอดทน ใช้สมองแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นจากศูนย์จนก้าวขึ้นมาเป็นร้อยล้าน นับได้ว่าเป็นชีวิตที่สมควรแก่การยกย่องอย่างแท้จริงชีวิต ที่สมหวังกับความสำเร็จต่าง ๆ ทำให้นายทรงชัย ตอบแทนสังคมโดยการจัดสร้างอนุสาวรีย์นายขนมต้ม เพื่อรำลึกถึงปรมาจารย์ ยอดนักมวยไทย พร้อมทั้งจัดรายการ มวยในรายการ “ศิลปมวยไทยนายขนมต้ม” เพื่อเผยแพร่ศิลปมวยไทยให้ก้องโลก
ตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต นายทรงชัย รัตนสุบรรณ คือตำนานของโปรโมเตอร์ตลอดไปผู้จัดมวยไทยที่ได้รับการยอมรับเป็นโปรโมเตอร์ เบอร์ 1 มากกว่า 30 ปี เปลี่ยนรายการมวยทีวี โดยนำนักชกเงินแสน และรายการมวยเงินล้าน ถ่ายทอดสู่ผู้ชมทางบ้าน นำศิลปะ มวยไทย ไปเผยแพร่ทั่วทุกทวีปของโลก และถ่ายทอดสดกลับสู่ประเทศไทย และเป็นทูตมวยไทยไปเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลกเป็น ผู้ สร้างมวยสากล ให้ประสบความสำเร็จสูงสุด และได้รับการยอมรับเป็นโปรโมเตอร์เกียรตินิยมของโลกซึ่งมีสมาชิก 147 ประเทศทั่วโลก และสมาคม WBA มอบรางวัลให้ในฐานะมีแชมป์โลกพร้อมกันในปี พ.ศ. 2538 คือ
1. แสน ส.เพลินจิต
2. หยกไทย ศิษย์ อ.
3. พิชิต ช.ศิริวัฒน์
4. ดาวรุ่ง ช.ศิริวัฒน์
และสร้างแชมป์โลกทั้งหมดรวม 9 คน ถึงปัจจุบัน
ความ ปรารถนาของนายทรงชัยคือ จะทำอย่างไรคนดูมวยไทยจะได้ชมรายการมวยพร้อมกันทั่วประเทศ นั่นคือการถ่ายทอดทางทีวีให้ประชาชนได้ชมกันทั่วประเทศ นายทรงชัยประสบความสำเร็จสมใจที่ฝันไว้ และคิดต่อไปว่าจะทำอย่างไรถ่ายทอดทีวีไปทั่วโลก หลายยุคหลายสมัยมีคนไทยที่นำศิลปะมวยไทยไปเผยแพร่อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ฯลฯ ต้องขอขอบคุณ บรรพบุรุษของชาติที่บุกเบิกถ่ายทอดสดครั้งแรกทีกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กลับสู่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ยิ่งใหญ่และดังไปทั่วยุโรปและต่อมาถ่ายทอดสดไปอีกหลายสิบประเทศ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี สเปน เบลเยี่ยม ฮอลแลนด์ ฯลฯ นั่นคือความภาคภูมิใจนำมวยไทยไปเผยแพร่เกือบทั่วโลกจาก การนี้เองทำให้นายทรงชัยคิดว่าศักยภาพของประเทศไทยทำอย่างไรจะไปแข่งกับชาว โลกที่เขา พัฒนาและเจริญแล้ว “มวยไทย เป็นสื่อมิตรภาพที่ไร้พรมแดน” มวยไทย เป็นสื่อที่จะให้ชาวโลกรู้จักประเทศไทยในมุมมองที่ดีของชาวไทยมวยไทย มรดกไทย มรดกโลก ถูกคิดขึ้นมาและผมจะทำต่อไป
เป็น เวลาหลายปีเต็มทีที่สนามมวยลุมพินี อยู่ในยุควิกฤตไม่มีมวยเอก ในเมื่อไม่มีมวยเอก ก็ไม่มีมวยจัดและธรรมดาไม่มีรายการมวยเงินล้านเป็นธรรมดานายทรงชัยจึงจัดมวย เงินล้านที่ฮือฮาเมื่อดึงตัว ดีเซลน้อย ช.ธนะสุกาญจน์ มาพบยอดมวยทะเลฝั่งตะวันออก ขาว-สด ศิษย์พระพรหม โดยความอนุเคราะห์ พันตรี สุระกิตติ รัตนวราหะ (ยศในขณะนั้น) และคุณสมชาย คุณปลื้ม/ คุณสมชาย ดวงประเสริฐดี และคุณบุญเชือน เจริญผล ซึ่งเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเวทีลุมพินี พันเอก ชาย ดิษยเดช มอบแหวนเพชร โดยมีตราของ กองพลที่ ๑ จึงเป็นขวัญและกำลังใจอย่างมากแก่นายทรงชัยในการทำงานได้รับสมญานามว่าเป็น โปรโมเตอร์แหวนเพชรตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522 นายทรงชัยเริ่มโด่งดัง แต่ก็ยังไม่สร้างฐานะให้ร่ำรวย อาชีพโปรโมเตอร์ หรือคนจัดมวยประสบปัญหากับภาษีสังคม รายรับไม่พอกับรายจ่าย อาชีพอย่างอื่นไม่มี นอกจากการจัดมวย นายทรงขัยไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา มีความซื่อ-สุจริต มีคุณธรรม ไม่เล่นการพนันมวย ฯลฯ
นาย ทรงชัยมีคติประจำใจว่านักมวยทุกคนเป็นลูกหลานของเรา เขาเจ็บก็เหมือนเราเจ็บ ถ้าเรามีมวยของเราเอง คณะมวยของเราเอง จะไปให้ความยุติธรรมกับเขาได้อย่างไร โปรโมเตอร์เล่นการพนันสามารถทำทุกอย่างได้โปรโมเตอร์ ต้องเป็นกลางความเชื่อถึอจึงเกิดขึ้น
เมื่อ หมดยุค พันเอกชาย ดิษยเดช เป็นการเปลี่ยนแปลงจากกองพลที่ ๑ รอ. ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานสนามมวยเวทีลุมพินี มาเป็นกรมสวัสดิการทหารบกยุค พลตรี อัศนี สมุทรเสนนายทรงชัย ลาออกจากการเป็นโปรโมเตอร์ด้วยเหตุผล สุขภาพไม่ดีและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เรื่องจริงคือการเตรียมการเพื่ออนาคตเป็นโปรโมเตอร์เวทีราชดำเนิน สัจจธรรมของทหารคือ การเปลี่ยนนายสนามเหมือนเปลี่ยน นายตามกาลเวลา
ช่วยเหลือการกุศล
10 ปีผ่านไป ศึกวันทรงชัย ยิ่งโด่งดัง พลังมหาชนล้นหลามจนเป็นตำนานที่มิรู้ลืม พ.ศ. 2532 เป็นปีที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเฟื่องฟู จัดมวยกำไรเป็นกอบเป็นกำ ทำการกุศลร่วมกับแฟนมวยทั่วประเทศจัดมวยการกุศลช่วยเหลือทหารหาญ ช่วยเหลือหน่วยราชการและตำรวจโดยเฉพาะพระศาสนาและเด็กพิการผู้ด้อยโอกาสแต่ สิ่งที่ทำไม่ได้คือวิ่งเต้นหาทีวีมาถ่ายทอดหลังจากช่อง 7 ถอนตัวจากลุมพินี ผู้บริหารน้อยใหญ่วิ่งเต้นหาทีวีมาลงแทนช่อง 7 หลายปีผ่านไปไม่มีใครวิ่งนำทีวีมาถ่ายทอดได้ โชควาสนาเป็นของนายทรงชัย ผมเข้าพบเพื่อของานจากผู้อำนวยการทีวี และนักเมืองผู้มีพระคุณ ได้ช่อง 9 มาถ่ายทอดสดปี พ.ศ. 2531
ประวัติการเป็นโปรโมเตอร์
พ.ศ. 2518
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นโปรโมเตอร์ครั้งแรก ที่สนามมวยเวทีลุมพินี
4 ม.ค. 2540
เป็น นายสนามมวยมาตรฐานแห่งใหม่ โดยสร้างสนามมวยขึ้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ชื่อว่า สนามมวยนานาชาติ (ประเทศไทย) จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีพล อ.เชษฐา ฐานะจาโร ผู้บัญชาการทหารบก/นายกสมาคมมวยสากล สมัครเล่นแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิด
19 ธ.ค. 2543
ได้ลาออกจากการเป็นโปรโมเตอร์ของสนามมวยเวทีลุมพินี และได้ทำการจัดแข่งขันที่เวที มวยลุมพินีเป็น ครั้งสุดท้าย
31 ธ.ค. 2543
ได้ ย้ายการจัดการแข่งขันชกมวยจากสนามมวยนานาชาติ ไปแข่งขันที่สนามมวยชั่วคราวห้อง คอนเวนชั่น ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
7 ม.ค. 2544
เริ่มจัดการแข่งขันที่สนามมวยชั่วคราวห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน/ท่าพระ
25 ม.ค. 2544
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโปรโมเตอร์คนที่ 13 ของสนามมวยเวทีราชดำเนิน ประเดิมนัดแรกในรายการ “ศึกมหาชนวันทรงชัย”
ประวัติการดำเนินงานด้านธุรกิจ
ศึก วันทรงชัย ประสบความสำเร็จ จนถึงรุ่นที่สอง บุตรและธิดา เข้ามาช่วยบริหารงานควบคู่ กับนายทรงชัย และประสบความสำเร็จสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน หากเรื่องราวของคนๆ หนึ่ง ที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ที่ทนทุกข์ และทรมานสุดแสนเจ็บปวดทั้งหยาดเหงื่อ หยาดเลือดและน้ำตา ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นด้าย ด้วยความยาก ถ้าเดินพลาดเพียงนิดเดียว นี่คือชีวิตซึ่งเป็นตำนานโปรโมเตอร์คนหนึ่งของเมืองไทย
ความสำเร็จภายในประเทศ โปรโมเตอร์ทรงชัย รัตนสุบรรณ ได้รับความไว้วางใจจากแฟนมวยด้วยหลากหลายฉายา เช่น มือทอง สมองเพชร ขงเบ้งผู้รู้ดินฟ้า ผู้พนมมือสิบทิศ โปรโมเตอร์ทรงชัย จัดมวย ผู้สร้างตำนานยอดมวยไทยมากหลายคนนิยมชมชอบ จัดทุกครั้งเงินล้านทุกที เมื่อเกือบ 30 ปีก่อนมวยแชมป์เปี้ยน 11 รุ่น เป็นของเขาเพียงคนเดียว จัดทุกครั้งนับว่าเวทีมีปิดห้องขายตั๋วบ่อยครั้ง จากความสำเร็จเริ่มมีเงินทอง ไฝ่ฝันอยากทำ TV สมหวังบุกเบิกมวย TV ทำยอดเงินแสนรายการเงินล้านชกออก TV จากในประเทศสู้อารยะประเทศ อเมริกา ยุโรป ฝรั่งเศส ฮอลแลนด์ เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน มาเก้า ฮ่องกง อเมริกา โมร๊อกโค นี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ที่มวยไทย มรดกไทย มรดกโลก ยังไม่จบเพียงเท่านั้น จากความสำเร็จเรื่องมวยไทย อยากสร้างแชมป์โลกให้ประเทศไทยสักหนึ่งคน เขาก็ประสบความสำเร็จ โดยสามารถสร้างแชมป์โลก WBA และWBC ถึง 9 คน จนได้ตำแหน่งโปรโมเตอร์เกียรตินิยมโลก ปี พ.ศ.2535 พรหมลิขิต ขีดเส้นให้เขามาเป็นโปรโมเตอร์ ซึ่งจะมีตำนานเล่าขานกันอีกนานเท่านาน