Home ข่าววันทรงชัย งานเลี้ยงขอบคุณวันแม่

งานเลี้ยงขอบคุณวันแม่

664

นางสาวปริยากร  รัตนสุบรรณ  รับมอบหนังสือขอบคุณ  ในงานเลี้ยงขอบคุณการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา   79  พรรษา  12  สิงหาคม  2554 โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธ์  บริพัตร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นผู้มอบ  ที่ห้องอเนกประสงค์  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  วันอังคารที่  30  สิงหาคม  2554