หน้าแรก ข่าววันทรงชัย งาน ครูเฒ่า จากไป

งาน ครูเฒ่า จากไป

762

เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2554  โปรโมเตอร์มหาชน  ทรงชัย  รัตนสุบรรณ  เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ  ครูเฒ่า  ชนะทรัพย์แก้ว    ที่วัดวิมุตติยาราม  เชิงสะพานพระราม7