หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ฉลามศึก ส.ข.วาณิช เข้าพบโปรโมเตอร์ทรงชัย รัตนสุบรรณ เพื่อขอลาอุปสมบท ณ สำนักงานบริษัท วันทรงชัย เมื่อเช้าวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา

ฉลามศึก ส.ข.วาณิช เข้าพบโปรโมเตอร์ทรงชัย รัตนสุบรรณ เพื่อขอลาอุปสมบท ณ สำนักงานบริษัท วันทรงชัย เมื่อเช้าวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา

132