หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ดร.ศิรภพ รัตนสุบรรณ ร่วมพิธีไหว้ครู ต่อ ผศ.ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรมวยไทย ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 30 พค...

ดร.ศิรภพ รัตนสุบรรณ ร่วมพิธีไหว้ครู ต่อ ผศ.ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรมวยไทย ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 30 พค 59

501

ดร.ศิรภพ รัตนสุบรรณ ร่วมพิธีไหว้ครู ต่อ ผศ.ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรมวยไทย ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 30 พค 59

waikru4waikrucert