Home ข่าววันทรงชัย ดร.ศิรภพ รัตนสุบรรณ ร่วมพิธีไหว้ครู ต่อ ผศ.ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรมวยไทย ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 30 พค...

ดร.ศิรภพ รัตนสุบรรณ ร่วมพิธีไหว้ครู ต่อ ผศ.ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรมวยไทย ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 30 พค 59

441

ดร.ศิรภพ รัตนสุบรรณ ร่วมพิธีไหว้ครู ต่อ ผศ.ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรมวยไทย ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 30 พค 59

waikru4waikrucert