หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ดร.ศิรภพ รัตนสุบรรณ ได้เข้าพิธี อุปสมบท ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ดร.ศิรภพ รัตนสุบรรณ ได้เข้าพิธี อุปสมบท ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

192

ดร.ศิรภพ รัตนสุบรรณ ได้เข้าพิธี
อุปสมบท ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (พระอารามหลวง)

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุโมทนาบุญ ร่วมกันครับ