หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลการชกมวยศึกมหาชนวันทรงชัยวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554

ผลการชกมวยศึกมหาชนวันทรงชัยวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554

650

ผลการชกมวยศึกมหาชนวันทรงชัย
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554
คู่เอก เพชร ลูกมะขามหวาน ชนะน็อคสรรชัย ศิษย์สารวัตรจี ยก4
ผลการชกคู่อื่นๆ
พิชิตชัย อบต.กำพี้ ชนะน็อค ล้ำเลิศ ศิษย์สรพิษ ยก4
กุมารดอย ส.จิตรภักดี ชนะคะแนนเพชรดำ เพชรนพเกล้า
กำพลเล็ก อบต.กำพี้ ชนะคะแนนหาญศึกเล็ก ศิษย์จ่ากุ้ง
รักเต็มร้อย วิสูตรเจริญยนต์ ชนะคะแนนกุมารเพชร จิตรเมืองนนท์
พนมวนเล็ก ศิษย์ประโลม ชนะคะแนนเดชชาติ ส.กิจรุ่งโรจน์
รณชัยน้อย ครัวไพเราะระยอง ชนะคะแนนทนายเค ลูกเขาขวาง
ก้องสมุทร ว.วิวัฒนานนท์ ชนะคะแนนพิมพ์ทักษิณ เกียรติกำธร