หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลการชก “ศึกโอมมหารวย ต้านภัยยาเสพติด”

ผลการชก “ศึกโอมมหารวย ต้านภัยยาเสพติด”

1072
ยอดหญิง ซุปเปอร์แชมป์ ชนะน็อคยก 4 แสงศักดิ์ ส.นิคม
แสนแสบ มานพรุ่งโรจน์ ชนะน็อคยก 4 บัวขาวเล็ก ส.ประสพชัย
สิงห์ดำ ส.วิเศษกิจ แพ้คะแนน ศรศิลป์ โรงเรียนสามโคก
เพชรนำชัย ส.ประสิทธ์ชัย ชนะคะแนน เพชรนำแสง ส.วิเศษกิจ
เพชรวังใหม่ มานพรุ่งโรจน์ ชนะคะแนน ศรทอง โรงเรียนสามโคก
อัศวิน สข.พีระ ชนะคะแนน เพชรโสธร สจ.ต้อยแปดริ้ว
เพชรปรีดา ศ.กุลวงค์ ชนะคะแนน เด่นธรณี ส.เพชรวันดี
เพชรมงคล ศ.กุลวงค์ แพ้คะแนน เด่นสระบัว เพชรบูรพา
ปลื้มกมล ภารสมบูรณ์ ชนะน็อคยก 3 น้องพิมพ์ ส.นิคม