Home ข่าววันทรงชัย ผลการชั่งน้ำหนักยอดมวยวันทรงชัย เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวทีมวยธนกรสเตเดี้ยม วันนี้ชมฟรี เวลา 12.50-14.50 น.

ผลการชั่งน้ำหนักยอดมวยวันทรงชัย เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวทีมวยธนกรสเตเดี้ยม วันนี้ชมฟรี เวลา 12.50-14.50 น.

34

ผลการชั่งน้ำหนัก ยอดมวยวันทรงชัย
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562
เวทีมวยธนกรสเตเดี้ยม
วันนี้ชมฟรี เวลา 12.50-14.50 น.

ธงสบัด
พรพยัคฆ์
118118.3
118
.3
เสือกิต
สองเมือง
105105
105

ยอดแสนเก่ง
นิวเคลียร์
110
108
110
108.2
.2

(คู่เอก)
พรเสน่ห์
ท้าวฝั่งโขง
122122
122

เพชรศักดิ์ชััย
ก้องศักดิ์
118118
118