หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลการชั่งน้ำหนักราชดำเนิน “ศึกวันทรชชัย” วันที่ 23 ตุลาคม 2557

ผลการชั่งน้ำหนักราชดำเนิน “ศึกวันทรชชัย” วันที่ 23 ตุลาคม 2557

712
คู่ที่

 

 ชื่อนักมวย    น้ำหนักชก  น้ำหนักที่ชั่งได้
1 ธีระเดช              พลโทสุพจน์  

เมืองชลเล็ก        เอกางไทร

101

 

95.9

95.2

2 เก้าเด้ง              ซูจีบะหมี่เกี๊ยว  

ปากการเพชร       ต.หลักสอง

101

 

96.6

95.7

3 เด่นเกรียงไกร      เกียรติพลทิพย์

กิ่งซางเล็ก          ต.หลักสอง

101

 

93.4

97.2

4 ร้อยเชิง             จ.จ้อยนาทวี

ประกายทอง       ส.จ.วิชิตแปดริ้ว

114

 

113

117

5 เสือใหญ่            ลูกเมืองเพชร

เพชรสุพรรณ        ป.ดาวรุ่งเรือง

106.5

 

106.8

106.6

6 ปืนกล                ต.สุรัตน์

ยอดแสนเชิง        ไฉดดอนเมือง

112

114

111.5

114.4

7 ชัยมงคล             ซูจีปะหมี่เกี๊ยว

กุมารดอย            ส.จิตรภักดี

111

 

 

112

112.3

 

8 หยกเพชร            เกียรติพลทิพย์ 

เพชรนำโชค         ก.กลิ่นบุตร

126

 

128.9

127.8

9   อรรถชัย              ซูจีบะหมี่เกี๊ยว  

แจ๊กสยาม            ส.อรัญญา

90.4

93.4        

90.3           

93.4