หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลการแข่งขันชกมวย ศึกนวมทองคำ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ บางกะปิ

ผลการแข่งขันชกมวย ศึกนวมทองคำ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ บางกะปิ

233

%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%885-%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%98-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%883-%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%a8-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%882-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%8a-%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%86%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%881-%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%98-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%98-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%9f