Saturday, July 2, 2022
Home ผลการแข่งขัน รายการ PPTV Muaythai Fight Night วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ เพชรเกษม พาวเวอร์เซ็นต์เตอร์ คู่่ที่3 วันเดอร์เกิร์ล-น.น้อยเมืองนนท์

คู่่ที่3 วันเดอร์เกิร์ล-น.น้อยเมืองนนท์

คู่ที่2 ยอดวิชา ส.ฤทธิเดช-สิงห์น้อย สปป.ลาว1
คู่ที่4 โชคพิชิต ส.เทียนชัย-เพชรปยุต ส.กุลวงศ์