Home ข่าววันทรงชัย มาดามโอ๋ เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มาดามโอ๋ เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

143

“มาดามโอ๋” ปริยากร รัตนสุบรรณ เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562