หน้าแรก ข่าววันทรงชัย รายการความทรงจำกับศึกวันทรงชัย ได้มีการปรับผังรายการ ความทรงจำกับศึกวันทรงชัย

รายการความทรงจำกับศึกวันทรงชัย ได้มีการปรับผังรายการ ความทรงจำกับศึกวันทรงชัย

771

เนื่องจากทางสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี
ได้มีการปรับผังรายการ ความทรงจำกับศึกวันทรงชัย
จากเดิมที่ออกอากาศ วันอังคาร เวลา 00.20-01.15 น. เปลี่ยนเป็น ทุกวัน จันทร์ เวลา 23.10 – 00.10 น. เริ่มเทปแรกในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและช่วยประชาสัมพันธ์
ขอบคุณค่ะ