หน้าแรก โปรแกรมการแข่งขัน ศึกวันทรงชัยสัญจร “ศึกดาวรุ่งมวยไทย โอมมหารวย ต้านภัยยาเสพติด วันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2557

“ศึกดาวรุ่งมวยไทย โอมมหารวย ต้านภัยยาเสพติด วันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2557

1337

“ศึกดาวรุ่งมวยไทย โอมมหารวย ต้านภัยยาเสพติด

ดร.ภุชงค์ สิริธัญผล ประธานบริษัท โอม มหารวย
ดร.สิริยา สิริธัญผล ประธานอำนวยการ
คุณ กสิณพจน์ อภิพัฒน์กังวาน ประธานจัดการแข่งขัน
พตอ.ภาคภูมิ พูลศิริโภคา ประธานจัดงาน
คุณ ปรเมศวร์ เพช็รเจริญ ผู้อำนวยการด้านกฎหมายของบริษัทฯ
ณ เวทีมวยโอมมหารวย เคหะร่มเกล้า วันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2557

คู่ที่ ชื่อมวย ค่ายมวย น้ำหนัก
** ถ่ายทอดสดทาง โอมมหารวย PSI ช่อง 123 **
1 เพชรดีหนึ่ง เพชรนิลดำ 100
ยอดฤทธิ์ ศิษครูเข
2 ยูเอส ศิษย์ป๋าโจ 100
ก้องศิลา ราชานนท์
3 เพชรดำ ศิษย์เบญจม 128
นนทชัย ป.สมาน
4 ตะวันฉาย จ่าอากาศเกริกไกร 100
คฑาเพชร ศิษย์ครูเจี๊ยบ
** ถ่ายทอดสดช่อง โอมมหารวย PSI ช่อง 123 **
5 สนุกเกอร์ ศิษย์ดาบกานต์ 112
พยัคฆ์ขาว ศิษย์พนมรุ้ง
6 ตองสาม ส.กุลวงศ์ 126
ดังปั้ง ศิษย์เกรียงไกร
7 กัณทรลักษณ์ มานพรุ่งโรจ 126
องค์รักษ์ ป.ลาเสือ
8 ลัคกี้ออย ภารสมบูรณ์ 100
โบตั๋น พ่องอำไพ

ประกบคู่มวยโดย…….ทีมงานวันทรงชัย
**ถ่ายทอดสดทุกวันศุกร์** ทางช่องโอมมหารวย ทีวี เวลา19.00 น. เป็นต้นไป ทางช่องโอม 123