หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ศึกวันทรงชัยนัด…มหัศจรรย์วันอาทิตย์ 24กค 54

ศึกวันทรงชัยนัด…มหัศจรรย์วันอาทิตย์ 24กค 54

683

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2554
ณ เวทีราชดำเนิน เวลา18.00น.

คู่ที่1. มหาโชค ส.สุรเดช 101ป.
อินทรีเหล็ก ป.เล็กน้ำยิมส์ 101ป.

คู่ที่2. เพชรสุวรรณ ผบ.ชอบ 101ป.
ยอดมงคล ขนมต้ม 62 101ป.

คู่ที่3. อาญาศึก เดชชวลิต 102ป.
ชัยรัก ต.ศิลาชัย 102ป.

คู่ที่4. ไกรกรเพชร สิงห์ปลาปากน้อย 101 ป.
ไผ่สีทอง หนุ่ยกาแฟโบราณ

คู่ที่5. รณชัย ครัวไพเราะระยอง 39กก.
แดนสยาม ก.กัมปนาท 39กก.
คู่ที่6. นาคาเล็ก ศิษย์น้อย 102ป.
กานต์ชัย ศิษย์จ่าหน่อย 102ป.
คู่ที่7.”คู่เอก” ฤทธิ์ จิตรเมืองนนท์ 101ป.
กล้าศึก ส.มีอนันต์ 101ป.

คู่ที่8. ขาวผ่องเล็ก ต.ศิลาชัย 126ป.
โชคพิชิต ศิษย์เบญจมะ

คู่ที่9. ดาวเรือง ศิษย์น้อย 101ป.
จักรณรงค์ ต.ศิลาชัย 101ป.
********************************************