หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ศึกวันทรงชัย 18 สิงหาคม 2554 ราชดำเนิน

ศึกวันทรงชัย 18 สิงหาคม 2554 ราชดำเนิน

674

ผลการชกมวยศึกมหาชน วันทรงชัย
วันพฤหัสบดี่ 18 สิงหาคม 2554
คู่เอกนำรายการจอมทอง ชูวัฒนะ แพ้คะแนนปกรณ์ ศักดิ์โยธิน
สิงห์ทองน้อย ป.เตละกุล ชนะคะแนนวันเฉลิม ช.ชื่นกมล
เพชรเอก เกียรติยงยุทธ ชนะคะแนนเพชรทวี ส.กิตติชัย
ผุดผาดน้อย เมืองสีมา ชนะคะแนนฟ้าสว่าง ท.แสงเทียนน้อย
ยอดทองไท ป.เตละกุล แพ้คะแนนซูเปอร์แบงค์ ศักดิ์ชัยโชติ
สิงห์สุริยา อัลลอยศรีนคร แพ้คะแนนชาติชาย เกียรติยงยุทธ
เด็ดขาด ป.พงษ์สว่าง ชนะคะแนนพระจันทร์ฉาย ป.เพชรน้ำทอง
เดช ส.เพลินจิต ชนะคะแนนพันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์
รักเต็มร้อย วิสูตรเจริญยนต์ ชนะคะแนน สะท้านฟ้า ก.กิตติพงษ์
สากล 6 ยก ผึ้งน้อย ส.สิงห์อยู่ ชนะเคโอ2 เพชรพระลักษณ์ ศิษย์พระราม ยกที่2