หน้าแรก ข่าววันทรงชัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

211