หน้าแรก ข่าววันทรงชัย แล้วพบกันพุธที่ 7 มิถุนายน ศึกของท่าน ศึกวันทรงชัย ณ ราชดำเนิน

แล้วพบกันพุธที่ 7 มิถุนายน ศึกของท่าน ศึกวันทรงชัย ณ ราชดำเนิน

262