หน้าแรก ข่าววันทรงชัย แสงมณี อุ้มกะต๋องเชียงใหม่ยิม ขอลาอุปสมบท โปรโมเตอร์ทรงชัย รัตนสุบรรณ ณ สำนักงานบริษัท วันทรงชัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน

แสงมณี อุ้มกะต๋องเชียงใหม่ยิม ขอลาอุปสมบท โปรโมเตอร์ทรงชัย รัตนสุบรรณ ณ สำนักงานบริษัท วันทรงชัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน

282