หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น118 ปอนด์ 1.กุมารดอย เพชรเจริญวิทย์

1.กุมารดอย เพชรเจริญวิทย์

141

1.กุมารดอย เพชรเจริญวิทย์