หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น122 ปอนด์ 2.ขวัญโดม เพชรสี่หมื่น

2.ขวัญโดม เพชรสี่หมื่น

35

2.ขวัญโดม เพชรสี่หมื่น