หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น130 ปอนด์ 7.ยอดขุนทัพ สก.สุไหงยิมส์

7.ยอดขุนทัพ สก.สุไหงยิมส์

57

7.ยอดขุนทัพ สก.สุไหงยิมส์