หน้าแรก อันดับมวยไทย วันทรงชัย และอันดับเอสวัน ไทยแลนด์ รุ่น 112 ปอนด์ 8.อินทรี สมภพรุ่งเรือง

8.อินทรี สมภพรุ่งเรือง

16

8.อินทรี สมภพรุ่งเรือง