หน้าแรก ข่าววันทรงชัย กศึกหมาชนวันทรงชัย วันพุธที่ 18 กันยายน 2556

กศึกหมาชนวันทรงชัย วันพุธที่ 18 กันยายน 2556

670

จัดโดยโปรโมเตอร์มหาชนทรงชัย รัตนสุบรรณ

วันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ณ เวทีราชดำเนิน “สุดยอดมรดกวันทรงชัย”
คู่พิเศษ แก้วสัมฤทธิ์ ซูจีบะหมี่เกี้ยว 116 ปอนด์ ชนะคะแนน
1 กานต์ชัย ศิษย์จ่าหน่อย 116 ปอนด์
คู่พิเศษ โอเล่ห์ ศิษย์นิวัฒน์ 112 ปอนด์ KO3
2 ณเดช ต.หลักสอง 112 ปอนด์
คู่ที่ เพชรลูกยอด ส.สิทธิชัย 126 ปอนด์ ชนะคะแนน
1 เพชรพนม มีนะโยธิน 126 ปอนดิ์
คู่ที่ วันพิชิต มีนะโยธิน 107 ปอนด์ KO2
2 ทยาย K ลูกเขาขว้าง 107 ปอนด์
คู่ที่ ดังลั่น ศิษย์เกรียงไกร 107 ปอนด์
เสือใหญ่ ลูกเมืองเพชร 107 ปอนด์ KO3
คู่ที่ ประจัญบาน วิสูตรเจริญยนต์ 104 ปอนด์ ชนะคะแนน
4 ศักดิ์สิทธ์ ศรีเทเวศน์ 104 ปอนด์
คู่เอก ลูกนิมิต สิงห์คลองสี่ 120 ปอนด์ ชนะคะแนน
5 นาคา แก้วสัมฤทธิ์ 122 ปอนด์
คู่ที่ สุริยา ส.กิจรุ่งโรจน์ 104 ปอนด์
6 มงคลชัย แก้วสัมฤทธิ์ 104 ปอนด์ ชนะคะแนน
คู่ที่ เปเป้เล็ก ต.หลักสอง 100 ปอนด์ ชนะคะแนน
7 ยอดวันเฮง เพชรนารายณ์ 100 ปอนด์
WWW.ONESONGCHAI.COM โทร.02-6185314-6