หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ขอบคุณ คณธนา บริษัท โอสถสภา จำกัด

ขอบคุณ คณธนา บริษัท โอสถสภา จำกัด

655

คุณปริยากร รัตนสุบรรณ,คุณศิรภพ รัตนสุบรรณ เดินทางไปอวยพร คุณธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานผู้บริหาร บริษัท โอสถสภา(เต๊กเฮงหยู) จำกัด เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2554