Home ข่าววันทรงชัย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ และคุณปริยากร รัตนสุบรรณ ผู้รับรางวัลคุณธรรมต้นแบบแห่งปี “ต้นธรรม”สาขาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ และคุณปริยากร รัตนสุบรรณ ผู้รับรางวัลคุณธรรมต้นแบบแห่งปี “ต้นธรรม”สาขาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

123

ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ และคุณปริยากร รัตนสุบรรณ ผู้รับรางวัลคุณธรรมต้นแบบแห่งปี “ต้นธรรม”สาขาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

มอบรางวัลโดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
หอประชุมพุทธวิชชาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

Previous article
Next article