หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ข่าวประชาสัมพันธ์ งานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

685

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงาน มหกรรมกีฬาไทยเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง บริเวณหน้าวัดพระแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
สำหรับ กิจกรรมในงานจะมีจัดมหกรรมกีฬาไทย ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐น.ประกอบด้วย แสดงนิทรรศการกีฬาไทยทุก 8 ชนิดกีฬา มวยไทย กระบี่กระบอง ว่าวไทย ตะกร้อลอดห่วง เรือยาว หมากกระดาน ดาบไทย และ กีฬาพื้นบ้าน ๑๕.๓๐น. การแสดงว่าว อาทิเช่น ว่าวสวยงาม ว่าวผาดโผน ว่าวไฟ ฯลฯ การสาธิตแข่งขันกีฬาว่าวจุฬา – ปักเป้า กีฬาตะกร้อลอดห่วง และกีฬากระบี่ – กระบอง และการแข่งขันกีฬามวยไทย มหกรรมมวยไทยโลกเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช โดย วันทรงชัย ประกอบด้วยยอดมวยไทยนานาชาติ ไทย อิตาลี กรีซ เบลารุส ฝรั่งเศส อังกฤษ และญี่ปุ่น ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง ๒๔.๐๐ น. โดยถ่ายทอดสดผ่าน Grammy Sport Extra
และในเวลา 19.19 น. ขอเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ เวทีมหกรรมกีฬาไทยเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพร้อมเพรียงกัน