หน้าแรก ข่าววันทรงชัย คอร แฮมเมอร ผู้จัดการรามอน เดกเกอร์ กังหันนรก ยอดมวยไทยชาวเนเธอร์ เข้าพบและสัมภาษณ์โปรโมเตอร์ทรงชัย รัตนสุบรรณ เพื่อจัดทำสารคดี รามอน เดกเกอร์ ผู้เป็นยอดมวยไทยในตำนานต่อไป

คอร แฮมเมอร ผู้จัดการรามอน เดกเกอร์ กังหันนรก ยอดมวยไทยชาวเนเธอร์ เข้าพบและสัมภาษณ์โปรโมเตอร์ทรงชัย รัตนสุบรรณ เพื่อจัดทำสารคดี รามอน เดกเกอร์ ผู้เป็นยอดมวยไทยในตำนานต่อไป

293