Home ข่าววันทรงชัย คุณสมศักดิ์ รัตนา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการขายที่ 7 ให้เกียรติมามอบเข็มขัดให้กับ คู่เอก ของรายการ ศึกวันทรงชัยสัญจร ณ ธนกรสเตเดี้ยม จังหวัดนครปฐม

คุณสมศักดิ์ รัตนา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการขายที่ 7 ให้เกียรติมามอบเข็มขัดให้กับ คู่เอก ของรายการ ศึกวันทรงชัยสัญจร ณ ธนกรสเตเดี้ยม จังหวัดนครปฐม

41
ขอขอบคุณ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง ที่ได้ให้เกียรติ ส่งตัวแทน
คุณสมศักดิ์ รัตนา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการขายที่ 7 มามอบเข็มขัดให้กับ
คู่เอก ของรายการ ศึกวันทรงชัยสัญจร ณ ธนกรสเตเดี้ยม จังหวัดนครปฐม
26 กันยายน 2563 โดยออกอากาศผ่านช่อง บุญมาทีวี
สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง