หน้าแรก ข่าววันทรงชัย คุณโอ๋ร่วมงานประกวดศิลปะมวยไทย‏

คุณโอ๋ร่วมงานประกวดศิลปะมวยไทย‏

688

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ที่ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร นางแสงจันทร์ วรสุมันต์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556 โดยมี ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา, นายสุพนธ์ มณีธีรกุล ผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย กรมพลศึกษา,นางสาวปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนักกีฬาจากทั่วประเทศร่วมในงาน

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย สถาบันอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย จัดมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทยฯ ขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศและมรดกโลก มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนศิลปะมวยไทยไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะมวยไทยและพิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาติ

โดยการประกวดฯ จะจัดระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2556 ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร โดยมีนักกีฬาผู้เข้าประกวดมาจาก 84 ศูนย์ ครอบคลุม 77 จังหวัด แบ่งเป็นสถาบันการพลศึกษา 17 แห่ง, โรงเรียนกีฬา 11 แห่ง, วิทยาลัยมวยไทยศึกษาจอมบึง 1 แห่ง และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จำนวน 55 แห่ง แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ การประกวดศิลปะมวยไทย