หน้าแรก ข่าววันทรงชัย คุณโอ๋ ปริยากร รัตนสุบรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันทรงชัย จำกัด ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร โครงการ Young Women’s Lead...

คุณโอ๋ ปริยากร รัตนสุบรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันทรงชัย จำกัด ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร โครงการ Young Women’s Lead Program!

175

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ราชกรีฑาสโมสร โดยคุณโอ๋ ปริยากร รัตนสุบรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันทรงชัย จำกัด และโปรโมเตอร์หญิงคนเดียวของเมืองไทย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร โครงการ Young Women’s Lead Program! (YWL!) ของสถานฑูตสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้สนในใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก