หน้าแรก ข่าววันทรงชัย คู่ที่5. ยอดมวยเหนือ ที่มีหมัดคมซ้ายหนัก กับ ขุนเข่าแดนใต้ สดมากจริงๆ #ศึกมหาชนวันทรงชัย #พฤหัสที่ 26 กรกฏาคม

คู่ที่5. ยอดมวยเหนือ ที่มีหมัดคมซ้ายหนัก กับ ขุนเข่าแดนใต้ สดมากจริงๆ #ศึกมหาชนวันทรงชัย #พฤหัสที่ 26 กรกฏาคม

104

คู่ที่5. ยอดมวยเหนือ ที่มีหมัดคมซ้ายหนัก กับ ขุนเข่าแดนใต้ สดมากจริงๆ #ศึกมหาชนวันทรงชัย #พฤหัสที่ 26 กรกฏาคม