หน้าแรก ข่าววันทรงชัย คู่ที่7.จอมมวยแตะเร็วฝีมือถอดแบบโอเล่ห์ เกียรติวันเวย์ กับ มวยหมัดหนัก​ ระหว่าง คมปฏัก ซินบีมวยไทยกับ พิชิตชัย อ.บ.ต.กำพี้120ป.

คู่ที่7.จอมมวยแตะเร็วฝีมือถอดแบบโอเล่ห์ เกียรติวันเวย์ กับ มวยหมัดหนัก​ ระหว่าง คมปฏัก ซินบีมวยไทยกับ พิชิตชัย อ.บ.ต.กำพี้120ป.

181