หน้าแรก ข่าววันทรงชัย คู่ที่8.ชิงสุดยอดมวยประเทศไทยที่แฟนมวยรอคอยระหว่าง วันทรงชัย กับ เพชรยินดี

คู่ที่8.ชิงสุดยอดมวยประเทศไทยที่แฟนมวยรอคอยระหว่าง วันทรงชัย กับ เพชรยินดี

132

คู่ที่8.ชิงสุดยอดมวยประเทศไทยที่แฟนมวยรอคอยระหว่าง วันทรงชัย กับ เพชรยินดี ปืนกล ต.สุรัตน์ วันทรงชัย กับ โยธิน เอฟ.เอ.กรุ๊ป เพชรยินดี 119ป.