Home ข่าววันทรงชัย ชั่งน้ำหนักเรียบร้อย สำหรับรายการเย็นนี้ 1 มีนาคม 2560 ศึกวันทรงชัย ณ เวทีมวยราชดำเนิน 18.30น. พบกัน คู่เอกเพชรชาติชาย-กุมารดอย

ชั่งน้ำหนักเรียบร้อย สำหรับรายการเย็นนี้ 1 มีนาคม 2560 ศึกวันทรงชัย ณ เวทีมวยราชดำเนิน 18.30น. พบกัน คู่เอกเพชรชาติชาย-กุมารดอย

145

ชั่งน้ำหนักเรียบร้อย สำหรับรายการเย็นนี้ 1มีนาคม 2560 ศึกวันทรงชัย ณ เวทีมวยราชดำเนิน 18.30น. พบกัน คู่เอกเพชรชาติชาย-กุมารดอย

คู่ชื่อ(แดง)พิกัด(ปอนด์)ลด(ปอนด์)ชื่อ(น้ำเงิน)พิกัด(ปอนด์)ลด(ปอนด์)
คนครต่อน้ำหนัก
106
ฟ้าบุญมี108
เพชรพันล้าน105สมรภูมิ105
รุ่งวิทยา108อนุรักษ์108
โมฮ๊อก106ชำป่างาม106
อนุวัฒน์105แสงตะวัน105
สุริยันต์เล็ก120-0.3ก้องธรณี120
๗(เอก)เพชรชาติชาย120กุมารดอยต่อน้ำหนัก
119
ก้องเมืองตรัง108เยี่ยมยุทธ์108
เชิงเนินเล็ก126เด่นฮาซิม126