หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ชั่งน้ำหนักเรียบร้อย สำหรับรายการเย็นนี้ 1 มีนาคม 2560 ศึกวันทรงชัย ณ เวทีมวยราชดำเนิน 18.30น. พบกัน คู่เอกเพชรชาติชาย-กุมารดอย

ชั่งน้ำหนักเรียบร้อย สำหรับรายการเย็นนี้ 1 มีนาคม 2560 ศึกวันทรงชัย ณ เวทีมวยราชดำเนิน 18.30น. พบกัน คู่เอกเพชรชาติชาย-กุมารดอย

166

ชั่งน้ำหนักเรียบร้อย สำหรับรายการเย็นนี้ 1มีนาคม 2560 ศึกวันทรงชัย ณ เวทีมวยราชดำเนิน 18.30น. พบกัน คู่เอกเพชรชาติชาย-กุมารดอย

คู่ ชื่อ(แดง) พิกัด(ปอนด์) ลด(ปอนด์) ชื่อ(น้ำเงิน) พิกัด(ปอนด์) ลด(ปอนด์)
คนคร ต่อน้ำหนัก
106
ฟ้าบุญมี 108
เพชรพันล้าน 105 สมรภูมิ 105
รุ่งวิทยา 108 อนุรักษ์ 108
โมฮ๊อก 106 ชำป่างาม 106
อนุวัฒน์ 105 แสงตะวัน 105
สุริยันต์เล็ก 120 -0.3 ก้องธรณี 120
๗(เอก) เพชรชาติชาย 120 กุมารดอย ต่อน้ำหนัก
119
ก้องเมืองตรัง 108 เยี่ยมยุทธ์ 108
เชิงเนินเล็ก 126 เด่นฮาซิม 126