หน้าแรก ข่าววันทรงชัย “ชุมนุมสุดยอดมวยเงินล้านแห่งแผ่นดิน” ศึกวันทรงชัย จันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 โดย โปรโมเตอร์ทรงชัย รัตนสุบรรณ

“ชุมนุมสุดยอดมวยเงินล้านแห่งแผ่นดิน” ศึกวันทรงชัย จันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 โดย โปรโมเตอร์ทรงชัย รัตนสุบรรณ

570