Home ข่าววันทรงชัย ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ รับรางวัลพ่อดีเด่น

ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ รับรางวัลพ่อดีเด่น

1505

ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ รับรางวัลพ่อดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
ปริยากร รัตนสุบรรณ และธนกร จิรภาสุขสกุล
ลูกกตัญญูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
จาก พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา