หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ดร.ศิรภพ รัตนสุบรรณ ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้สำเร็จตามหลักสูตร ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ดร.ศิรภพ รัตนสุบรรณ ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้สำเร็จตามหลักสูตร ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

651

ดร.ศิรภพ  รัตนสุบรรณ ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้สำเร็จตามหลักสูตร ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

6712235673