Select Language | “ภาษาไทย”“English”“Chinese”
Menu
Saturday, April 20, 2019
Home ดร.ศิรภพ รัตนสุบรรณ

ดร.ศิรภพ รัตนสุบรรณ

Dr.siraphop

ประวัติ ดร. ศิรภพ รัตนสุบรรณ (ดร.ชัย)

Follow Me

ชื่อ 

ศิรภพ รัตนสุบรรณ

ตำแหน่ง 

รองประธานกรรมการ บริษัทวันทรงชัย จำกัด

CEO Seven Plus Clinic

โทรศัพท์ 

026185314-5

มือถือ 

(6684)655-5588

อีเมล์ 

งานอดิเรก

บริจาคเลือด 110 ครั้ง สนใจ พุทธศาสนา

การศึกษา

2007 – ปัจจุบัน

ปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์ สาขามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

2000 – 2002

ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1994 – 1998

ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

1990 – 1994

การศึกษาชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนเมอร์เซด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

1986 – 1990

มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

1982 – 1986

ประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

การทำงาน

2008 – ปัจจุบัน

ผู้ประสานงานส่วนภูิมิภาคองค์กรศิลปะการต่อสู้โลก ภายใต้การดำเนินงานขององค์กรยูเนสโก แห่งเมือง Chungju ประเทศเกาหลีใต้

1998 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการบริษัทวันทรงชัย จำกัด บริษัทมวยไทยและมวยสากลอันดับหนึ่งของประเทศไทย

1998

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกีฬาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา

1997 

ฝึกงานธนาคารไทยพาณิชย์