Menu
Sunday, September 20, 2020
Home ดร.ศิรภพ รัตนสุบรรณ

ดร.ศิรภพ รัตนสุบรรณ

Dr.siraphop

ประวัติ ดร. ศิรภพ รัตนสุบรรณ (ดร.ชัย)

ชื่อ 

ศิรภพ รัตนสุบรรณ

ตำแหน่ง 

รองประธานกรรมการ บริษัทวันทรงชัย จำกัด

CEO Seven Plus Clinic

โทรศัพท์ 

026185314-5

มือถือ 

(6684)655-5588

อีเมล์ 

งานอดิเรก

บริจาคเลือด 110 ครั้ง สนใจ พุทธศาสนา

การศึกษา

2007 – ปัจจุบัน

ปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์ สาขามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

2000 – 2002

ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1994 – 1998

ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

1990 – 1994

การศึกษาชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนเมอร์เซด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

1986 – 1990

มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

1982 – 1986

ประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

การทำงาน

2008 – ปัจจุบัน

ผู้ประสานงานส่วนภูิมิภาคองค์กรศิลปะการต่อสู้โลก ภายใต้การดำเนินงานขององค์กรยูเนสโก แห่งเมือง Chungju ประเทศเกาหลีใต้

1998 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการบริษัทวันทรงชัย จำกัด บริษัทมวยไทยและมวยสากลอันดับหนึ่งของประเทศไทย

1998

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกีฬาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา

1997 

ฝึกงานธนาคารไทยพาณิชย์