หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ธนญชัย ธนกรยิมส์ แชมป์เอสวัน พบเหว่ยลุ่ย แชมป์เควัน ในพิกัด 63กิโลกรัม รายการกรอลี่ออฟฮีโร่ วันที่ 23 กันยายน...

ธนญชัย ธนกรยิมส์ แชมป์เอสวัน พบเหว่ยลุ่ย แชมป์เควัน ในพิกัด 63กิโลกรัม รายการกรอลี่ออฟฮีโร่ วันที่ 23 กันยายน 2560 เมืองเลายาง (Luoyang) สาธารณรัฐประชาชนจีน

184