หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ธีรพร ตัวแทนถือคบเพลิงมหาวิทยาลัย

ธีรพร ตัวแทนถือคบเพลิงมหาวิทยาลัย

667

ธีรพร  พรรณนิมิตร  อดีตแชมป์โลก WBO  รุ่นมินิมั่มเวท  105ปอนด์  ซึ่งปัจจุบันศึกษาอยู่ที่สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  ได้รับเกียรติจากสถาบัน  ในการวิ่งถือคบเพลิง  ในการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ  พจนก. สัมพันธ์ ครั้งที่  34  เมื่อวันที่27-29 มกราคม  2555  ที่สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  จ.ราชบุรี