หน้าแรก ข่าววันทรงชัย น้าทรงเป็นประธานเปิดคลินิค

น้าทรงเป็นประธานเปิดคลินิค

671

sevenplusclinic

โปรโมเตอร์ทรงชัย รัตนสุบรรณ เป็นประธาน
เปิดศูนย์แพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง seven plus
ของ ดร.ศิรภพ รัตนสุบรรณ
ที่ปากถนนพระราม 9 ซอย 51
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558