หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ประกาศคิงส์คัพ

ประกาศคิงส์คัพ

668

1 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง งดการแข่งขันมวยไทย คิงส์คัพ ปี 2554
เรียน ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง

ตามที่คณะผู้จัดงาน วันทรงชัย ได้จัดงานมวยไทย คิงส์คัพ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา กว่า 10 ปีนั้น เนื่องจากในปี 2554 นี้ ตามที่ทุกท่านทราบดีว่าพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ในหลายจังหวัด ประเทศประสบอุทกภัยอย่างหนัก อันทำให้สถานการณ์ในปัจจุบันไม่อยู่ในภาวะเหมาะสมที่จะจัดงานเฉลิมฉลองหรืองานรื่นเริงต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ทางคณะผู้จัดขอแจ้งงดการจัด งานมวยไทยคิงส์คัพ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 นี้

ทั้งนี้ หากท่านใดประสงค์จะบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางผู้จัดฯ ยินดีประสานเพื่อให้ท่านบริจาคโดยตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ กองทัพบก เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ต่อไป”

นอกจากนี้ การจัดการแข่งขันมวยไทย คิงส์คัพ ปี 2555 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 และปีต่อๆ ไป ยังคงมีเช่นเดิม

ดังนั้น คณะผู้จัดขอให้นักมวย หัวหน้าคณะ หรือ โปรโมเตอร์ ที่สนใจจะเข้าร่วมการแข่งขันในรายการดังกล่าวในปี 2555 ส่งประวัติและรูปถ่ายนักมวยมายังที่อยู่ด้านล่างหรืออีเมล ดังนี้ บริษัท วันทรงชัย จำกัด 71/23 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 [email protected]

สุดท้ายนี้ ผู้จัดขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าทางผู้จัดได้ยกเลิกสัญญากับ แบลกฮอว์ก สปอร์ต เอจี, แบลกฮอว์ก คอนเทส เอจี แล้วตั้งแต่ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 ดังนั้นแบลกฮอว์ก สปอร์ต เอจี แบลอฮอว์ก คอนเทส เอจี และ คิงส์คัพดอททีวี ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นกับการจัดการแข่งขัน หรือรายการใดๆ ของคณะผู้จัด รวมทั้งงานคิงส์คัพ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท วันทรงชัย จำกัด