หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลการชกมวยยอดมวยวันทรงชัย เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

ผลการชกมวยยอดมวยวันทรงชัย เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

106

ผลการชกมวยยอดมวยวันทรงชัย เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

คู่ที่ 1.ซูปเปอร์บอล ศิษย์ยอดธง
แพ้คะแนน
ฤทธิชัย ศิษย์นิวัฒน์

คู่ที่ 2. ปิรันย่า เพชรสี่หมื่น
แพ้คะแนน
สามดาว อบต.หนองสะพาน

คู่ที่ 3. พฤหัสเล็ก เมืองสีมา
ชนะคะแนน
นพชัย ป.เพชรไข่แก้ว

คู่ที่ 4. วันมาวิน พุ่มพันธุ์ม่วง
แพ้คะแนน
พรพิทักษ์ สท.ถนอมศรีบางปู

คู่ที่ 5.รุ่งราวี ศักดิ์อินเอร์
ชนะคะแนน
เลียวนาร์ด ป.เรืองรัมย์