หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลการชกมวยศึกวันทรงชัยไลฟ์ทีวี วันเสาร์ที่8 ตุลาคม 2554

ผลการชกมวยศึกวันทรงชัยไลฟ์ทีวี วันเสาร์ที่8 ตุลาคม 2554

665

ผลการชกมวยศึกวันทรงชัยไลฟ์ทีวี
วันเสาร์ที่8 ตุลาคม 2554

คู่เอก เพชรเงินทอง ต.ศิลาชัย เเพ้คะเเนน หยาดฟ้า วินดี้สปอร์ต
คู่รอง ใจเด๊ด ศักดิ์หอมศีล ชนะคะเเนน เมืองกุมภีร์ ศักดิ์ชัยโชติ
ยอดสุริยา ศิษย์ประจันท์ ชนะน็อกยก3 ณเดช ศิษย์สารวัตรจี
รุ่งโรจน์ ป.สุวรรณโชติ ชนะคะเเนน เดชฤทธิ์ เเก้วสัมฤทธิ์
พนมทวนเล๊ก ศิษย์ประโลม เเพ้คะเเนน ตระกูลก้อง ส.กิจรุ่งโรจน์
ลำนำมูลเล๊ก ศักดิ์ชัยโชติ เเพ้คะเเนน กุหลาบไฟ ต.ปรีชา