หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลการชกศึกวันทรงชัย วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

ผลการชกศึกวันทรงชัย วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

89

ผลการชกศึกวันทรงชัย
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

คู่ที่ 1 อนันตชัยเล็ก แบงค์มวย 999
ชนะคะแนน
แอ๊ดเทวดา ต.สุรัตน์

คู่ที่ 2 เด่นทุ่งทอง ช.เพชรนรินทร์
ชนะ TKO ยก 4
ชาญศักดิ์ ศิษย์พนมทอง

คู่ที่ 3 ดินเนื้อทอง ดาบพงษ์ 191
ชนะ TKO ยก 3
ยอดแสนเก่ง จ.นพรัตน์

คู่ที่ 4 อิทธิฤทธิ์ แก้วสัมฤทธิ์ (ศิษย์ครูเดช)
แพ้คะแนน
เผด็จศึก จ.นพรัตน์

คู่ที่ 5 ยอดดอย แก้วสัมฤทธิ์
แพ้คะแนน
เทพลิขิต ศิษย์อาจารย์เช้า

คู่ที่ 6 ฟ้าบุญมี เบิร์ดรังสิต
ชนะคะแนน
ยอดเพชร เอ็นนี่มวยไทยยิม

คู่ที่ 7 ก้องชัย ไฉนดอนเมือง
ชนะคะแนน
พฤหัสเล็ก เมืองสีมา

คู่ที่ 8 ชัยวัฒน์เล็ก สิงห์มณี
แพ้ TKO ยก 2
จักรแดง เกียรติทรงฤทธิ์