Home ข่าววันทรงชัย ผลการชกศึกวันทรงชัย วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ผลการชกศึกวันทรงชัย วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562

53

ผลการชกศึกวันทรงชัย วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562
.
คู่ที่ 1 พิศณุพร ซูจีบะหมี่เกี๊ยว
แพ้คะแนน
เพชรพิชิต ร.ร.พนมรอกวิทยายิมส์
.
คู่ที่ 2 จ้าวนรา รัตนภานุ
ชนะ TKO ยก 3
จักรแดง เกียรติทรงฤทธิ์
.
คู่ที่ 3 บัญชาพล (ทหารเอก) ต.หลักสอง
แพ้คะแนน
สายฟ้าน้อย เกียรติเกรียงไกร
.
คู่ที่ 4 เชิงเนินเล็ก ต.หลักสอง
ชนะคะแนน
มเหศวร (สิงห์ขร) ส.สละชีพ
.
คู่ที่ 5 กรุงไทย ทีเด็ด 99
ชนะคะแนน
เพชรเทวราช ส.ทรัพย์ศรี
.
คู่ที่ 6 ซ้ายมงคล ฟลุ๊คบะหมี่เกี๊ยว
แพ้คะแนน
ยอดพนม ป.เพชรไข่แก้ว
.
คู่ที่ 7 สะแกงาม จิตรเมืองนนท์
ชนะคะแนน
ฟ้าลั่น ป.เพชรไข่แก้ว
.
คู่ที่ 8 พันมงคลเล็ก เกียรติสุทัศน์
ชนะ TKO ยก 3
เพชรช่องอู่ ศักดิ์เฉลียว
.
คู่ที่ 9 ทับทิมสยาม กำนันลีณุปราณบุรี
แพ้คะแนน
เพชรพลายงาม ศิษย์พลายงาม