หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลการชั่งน้ำหนักศึกวันทรงชัยณเวทีราชดำเนิน วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557

ผลการชั่งน้ำหนักศึกวันทรงชัยณเวทีราชดำเนิน วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557

742

จัดโดยโปรโมเตอร์มหาชนทรงชัย รัตนสุบรรณ

วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวทีราชดำเนิน
ผลการชั่ง
คู่ที่ กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง 85 ปอนด์ 84.4
1 เริงศักดิ์น้อย ศิษย์นิวัฒน์ 85 ปอนด์ 83
คู่ที่ ยอดชาติชาย ส.กิตติกร 105 ปอนด์ 105.8
2 ยอดกตัญญู ท.กุดน้ำใส 105 ปอนด์ 107.5
คู่ที่ ร้อยเชิง จ.จ้อยนาทวี 109 ปอนด์ 109.4
3 ชูพงษ์เล็ก อบต.กำพี้ 109 ปอนด์ 110.9
คู่ที่ ลำน้ำมูลเล็ก หนุ่ยกาแฟโบราณ 112ปอนด์ 112.6
4 ชัยมงคล ซูจีปะหมี่เกี๊ยว 112ปอนด์ 112.4
คู่ที่ ลำน้ำมูล ศักดิ์ชัยโชติ 120 ปอนด์ 121
5 เอกมงคล ไก่ย่างห้าดาวยิม 120 ปอนด์ 120.8
คู่ที่ พิชิตชัย อบต.กำพี้ 119 ปอนด์ 118.1
6 ปากกาเหล็ก ต.หลักสอง 119 ปอนด์ 119.3
คู่ที่ ลูกนิมิต สิงห์คลองสี่ 122 ปอนด์ 123.7
7 ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย 122 ปอนด์ 122.1
คู่เอก แสงมณี ส.เทียนโพธิ์ 125 ปอนด์ 126.1
8 ธนญชัย ท.แสงเทียนน้อย 125 ปอนด์ 127.1
คู่ที่ เพชรรุ่งเรือง ศิษย์นรสิงห์ 103 ปอนด์ 103.5
9 ฟ้าลิขิต ป.นิธพัฒน์ทนายความ 103 ปอนด์ 103.3