หน้าแรก ข่าววันทรงชัย ผลการชั่งน้ำหนัก รายการ PPTV ศึกนวมทองคำ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

ผลการชั่งน้ำหนัก รายการ PPTV ศึกนวมทองคำ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

126

ผลการชั่งน้ำหนัก รายการ PPTV ศึกนวมทองคำ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์มวยไทยต้านภัยยาเสพติด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

คู่ที่1.ยอดเพชร ส.สมพงษ์ VS
จางเนิน (กัมพูชา) (143 ป.)
(ผ่าน)
———————————–
คู่ที่2.รีบอน ม.ราชภัฏชัยภูมิ VS
แอนดรู มิลเลอร์ (อังกฤษ) (143 ป.) (ผ่าน)
————————————
คู่ที่3.เอกอำนวย ช.โชคอำนวย VS
ขาวผ่อง ม.ราชภัฎชัยภูมิ (140 ป.) (ผ่าน)
———————————–
คู่ที่4.ทนงเดช เกียรติประเสริฐชัย VS
เพชรสยาม ส.ไพรสนธ์ (132 ป.) (ผ่าน)
————————————
คู่ที่6.อสูรน้อย จ.สรรรัฐ VS
บัวขาว อ.จันทร์อุบล (121ป.)
(ผ่าน)